دل نوشته ها http://maryamramezani000.mihanblog.com 2019-01-16T10:47:40+01:00 text/html 2019-01-14T20:03:01+01:00 maryamramezani000.mihanblog.com مریم رمضانی ارزش خودت رو بدون http://maryamramezani000.mihanblog.com/post/141 <br><br><br>&nbsp;این جملات رو دارم به خودم یاد اوری میکنم <br><br>1- مریم ارزش خودت رو بدون واجازه&nbsp; نده هر کسی با هر فکر و خیالی تو رو معطل خودش نگه داره این در رابطه با جنس مخالف&nbsp; خیلی ارزش داره اگر تو به خودت و علایق و کارهات احترام نذاری قرار نیست اون مرد به تو احترام بذاره&nbsp; باید یاد بگیری زمان و کارهای خودت اول در اولویته و فقط فقط به رشد خودت و بهتر زندگی کردن فکر کنی حالا یا اون فرد متوجه میشه و کنارت میمونه یا نه خدا به همراهش و اصلا برات مهم نیست.<br><br>2- سعی کن همیشه خوب نباشی مهربون بودنت یکی از بهترین ویژگی های تو&nbsp; هست ولی میدونی خیلی ها هستند ظرفیت خوبی کردن زیاد رو ندارند فکر سو استفاده هستند&nbsp; همیشه مثل این چند ماه به موقع جدی و قاطع باش&nbsp; دختر خوب .<br><br>3- اگر از کسی و یا حرفی ناراحت میشی بهش بگو و دلیلش رو بخواه&nbsp; نه اینکه در دل خودت نگه داری .<br><br>4- خیلی ها در لباس گوسفند گرگ ظاهر میشند حواست به این افراد باشه&nbsp; میدونی حالا خیلی ادمها فقط ادعای خوب بودن و صداقت دارند فرقی نمیکنه چه موقعیتی داشته باشه از استاد&nbsp; و مدیر&nbsp; تا افراد بالاتر هیچ وقت فریب ظاهر&nbsp; این افراد رو نخور زمانی به حرفشون ایمان بیار که مطابق با اون عمل کنند.<br><br>5- همیشه صداقت داشتن خوب نیست بعضی وقت ها سکوت بهترین راه حل هست خوبه که این چند ماه خوب این مورد رو یاد گرفتی <br><br>6- بهترین دوست های تو خانوادت هستند&nbsp; ولی نه اول خودتی هیچ کس به اندازه ی خودت&nbsp; حواسش به تو نیست&nbsp; بهترین ها رو برای خودت بخواه به کم قانع نباش خودت رو لایق بهترین ها بدون .<br><br>7- مهم نیست دوست هات دارند چیکار میکنند&nbsp;&nbsp; یا به فکر جلب توجه اند یا خوش گذرونی یا توهم&nbsp; بعضی وقت ها لازمه بهترین دوست هات رو کنار بزاری تا حداقل خودت کم تر صدمه ببینی&nbsp; اونوقت حواست بیشتر به ادمهای&nbsp;&nbsp; و دوستان ناب زندگیت هست<br><br>8-&nbsp;&nbsp; برای خودت بودن بجنگ قرار نیست هر کاری که دیگران خوششون بیاد رو تو انجام بدی <br><br>9- بیشتر کتاب&nbsp; بخون&nbsp; و سعی کن بیشتر یاد بگیری <br><br>10- اینکه شعار بدی من کارهام رو به خدا سپردم کافی نیست در عمل بیشتر نشون بده.<br><br><br><br> text/html 2019-01-13T22:09:24+01:00 maryamramezani000.mihanblog.com مریم رمضانی دفترچه های دوست داشتنی http://maryamramezani000.mihanblog.com/post/140 <div align="center"><br><div align="right"><br><img src="http://up2www.com/uploads/76eaدوست.jpg" alt="" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0"><br><!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans">هر کدوم از این دفترچه ها برای من خاطره ای ارزشمند به همراه داره از دفترچه 21 سالگیم که حالا دو سال از اون زمان گذشته و وقتی سوالا ت&nbsp; دو سال قبل رو میبینم خودمم خندم میگیره&nbsp; همیشه فکر میکردم وقتی تجربه های دیگران رو بدونم موفق میشم&nbsp; به همین دلیل منتظر&nbsp; بودم فقط کسی حرف بزنه&nbsp; و منم قبولش داشته باشم و سریعا در این دفترچه یادداشت کنم&nbsp;&nbsp; یک عالمه سوال در این دفترچه هست دوستام میگفتد تو خسته نمیشی این هم سوال&nbsp; میپرسی&nbsp; در اخر این دو سال جواب خیلی هاشون رو&nbsp; خودم&nbsp; پیدا کردم&nbsp; دفترچه باب اسفنجی هم<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp; </span>نظم شخصی 15 دقیقست&nbsp; زمانی بود فکر میکردم من تنبلم در حالی که حریص&nbsp; بودم میخواستم همه ی کارها رو انجام بدم و تمام خوبی ها رو با هم داشته باشم<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;&nbsp; </span>یادمه یک کتاب رو دو سال تصمیم داشتم بخونم ولی نمیشد که نمیشد ولی با<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp; </span>روزی 15 دقیقه در یک ماه تمومش کردم این برای من تجربه ای فوق العاده بود<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp; </span>چند ماه است به این نتیجه رسیدم باید اولویت بندی داشته باشم<span dir="LTR"><br> </span>دفترچه هفتگیم هم هست این قدر بی نظم نوشته بودم&nbsp; از اونجایی که همیشه فقط خودم میتونم نوشته هام رو تشخیص بدم و بخونم<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></span>ترجیح دادم از صفحات سفید عکس بگیرم <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"> این دفتر رو خیلی خیلی دوست دارم<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><span dir="LTR"><font face="Mihan-Iransans"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font>&nbsp; .</span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves>false</w:TrackMoves> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1027"/> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapelayout v:ext="edit"> <o:idmap v:ext="edit" data="1"/> </o:shapelayout></xml><![endif]--><br></div></div> text/html 2019-01-13T20:27:00+01:00 maryamramezani000.mihanblog.com مریم رمضانی شروع دوباره برای رشد خودم http://maryamramezani000.mihanblog.com/post/136 <p>دو ماه و اندی به شروع سال جدید باقی مونده، این چند ماه گذشته هر کدوم با خاطرات و نتایجی گذشت که بیشتر در راستای شعار این سالم یعنی تعهد و عمل بود، اینکه به خودم و کار هام متعهد تر باشم، استمرار و تداوم داشته باشم. نمیگم همین حالا هم کاملا موفق شدم ولی خوشحالم که کمی به فانتزی هایی که قبلا داشتم نزدیک تر شدم . از فروردین تا حالا دفترچه ی برنامه ریزی سیمی تهیه کردم و هر روز برنامه هام رو نوشتم حتی اگر چند ماه بود که متوجه نمیشدم چطور زمان خودم رو به بطالت میگذرونم و فکر میکردم در حال رشد و پیشرفتم، در حالی که توهمی بیش نبود. و یا اینکه از کمال طلبیم هیچ کدوم از کار هام اولویت بندی نداشتند همه رو میخواستم با هم انجام بدم ولی بازم به خودم قول داده بودم یک روز هم بدون برنامه ریزی سپری نکنم حتی اگر تماما عمل نکنم . مشکلات خودم روشناختم با لاخره مسیرکلی رو پیدا کردم، یاد گرفتم کار هام رو اولویت بندی کنم و تقریبا خیلی موفق شدم. این دو ماه رو تصمیم دارم خوب استفاده کنم تا اونجا که میتونم در همین وبلاگ بنویسم و خودم و افکارم رو انالیز کنم.<br> </p> text/html 2019-01-06T16:49:00+01:00 maryamramezani000.mihanblog.com مریم رمضانی شک http://maryamramezani000.mihanblog.com/post/135 <p>چند هفته ای هست که برای دل خودم هم ننوشتم، زمانهایی بوده که در فضاهای های مجازی بیشتر فعال بودم ولی تا این زمان که به نتیجه رسیدم هیچ کدوم به اندازه ی نوشتن وبلاگم برام مفید واقع نشد با دوستانی آشنا شدم که وبلاگشون رو اگر نگم هر روز ولی بیشتر زمانها تا فرصتی هست میخونم و یاد میگیرم. حالا این زمانها بیشتر احساس تنهایی میکنم و همین نوشتن حالم رو خوب می‌کنه. چند ماهی بود که به این فکر میکردم دیگه آدمهای خوب خیلی کم پیدا میشند یا حداقل من چشمم این افراد رو نمی‌بینه ،می‌دونی چیه بیشتر آدمها فقط تظاهر میکنند به خوب بودن، فقط تظاهره نه عمل و اثباتی .دیگه این روزها خبری از با ارزش بودن و پاکی نیست اصلا انسانیتی مهم نیست خیلی ها به این فکر میکنند فقط کاری کنند که نیاز های ابتدایی زندگیشون رو تامین کنند هر طوری شده بحث شکوفایی و رشد هم بماند. امروز که به دقت یکی از خیابون های اصلی شهرمون رو نگاه میکردم دیدم چه قدر افراد محتاج زیاد شدن قبلا ها اصلا چنین خبری نبود یا خیلی کم بودن نمی‌گم همه در حال حاضر غمگینندولی حال خیلی ها خوب نیست که نیست. نمی‌دونم واقعا قراره آینده این مملکت چی بشه و بهتره من چیکار کنم؟ </p> text/html 2018-08-28T20:13:00+01:00 maryamramezani000.mihanblog.com مریم رمضانی دل نوشته http://maryamramezani000.mihanblog.com/post/112 <p>وجود یک پدر و تائیدش خیلی برای دختر مهمه، اینکه میدونی کسی هست که همیشه کنارته و حس امنیتی که بهت میده ارامش بخشه. اینکه میدونی عزیزم و قربون صدقه رفتن های باباییت هیچ وقت دروغ نیست و هم چنین ازادی و اعتمادی که کنارش هست خیلی دل نشینه .امروز که به رفتار یکی از دوستانم دقت میکردم دیدم چه قدر پدرامون شبیه همند ؛طرز رفتارها و صحبت ها ...و چه قدر برای دوستم هم رضایت پدر و خشنودیش مهمه، حالا ما سه دوست هستیم من ،الهام،سولماز هدف هامون یکیه در اخر میخوایم اینقدر باعث افتخار پدرامون بشیم که بهترین لبخند رضایت رو روی لباشون ببینیم واقعا هم تلاش میکنیم بعضی وقت ها با زرنگی کارامون رو جلو میبریم بدون اینکه به کسی ضرر برسونیم و بعضی وقت ها هم از بی تجربگی ضربه میبینیم ولی در کل همین دل نشینه داریم تلاش میکنیم منتها با اگاهی text/html 2018-08-22T10:10:00+01:00 maryamramezani000.mihanblog.com مریم رمضانی پدر http://maryamramezani000.mihanblog.com/post/110 <h1>می گویند دختر ها بابایی هستند...<br>اخر می دانی <br>دختر ها <br>اولین امنیت و اغوش گرم مردانه را با پدر تجربه کردند...<br>دختر ها<br>با اولین سرمای روزگار حس ناب کوه بودن را از پدر چشیده اند...<br>دختر ها <br>با اولین اشک دوران کودکی در نگاه پدر ارام گرفتند...<br>می گویند <br>دختر ها بابایی هستند...<br>مگر می شود <br>دختر باشی<br>و عاشق آن <br>اولین اغوش...<br>اولین امنیت و گرمای وجودی...<br>اولین حس ناب حامی و پشتیبان مردانه ات ...<br>نباشی؟!<br>مگر می شود...!<br></h1> <p>#نداجمشیدی </p> <p>#هیچ کس به اندازه پدرم و اغوش های بی منت برام امنیت بخش و ارامش بخش نیست text/html 2018-08-14T20:25:00+01:00 maryamramezani000.mihanblog.com مریم رمضانی تجربه ی کاری http://maryamramezani000.mihanblog.com/post/106 <p>از سال ورودم به دانشگاه تقریبا کارهای مختلفی انجام دادم از منشی ،بازاریابی،حسابداری ،کارهای فرهنگی،تدریس وکاردر رادیو وغیره در واقع همه کاره هیچ کاره بودم ، از این شاخه به اون شاخه پریدن های زیاد که اخرش بیشتر کارام نیمه تموم رها میشد. امسال تصمیم گرفتم انرژی خودم رو حتی اندکی هم شده متمرکز کنم ،وارد کاری شدم که پرستیژ خوبی داشت و با ادمهای سرشناس و پولدار زیادی در ارتباط بودم از اون کاربنا به دلایلی استعفا دادم و کار جدیدی رو چند روزه شروع کردم که خدا رو شکر تا حالا خوب بوده و راضی بودم نکاتی که یاد گرفتم: </p> <p>*هر چه ادمها پولدارتر خسیس تر در مورد همه صدق نمیکنه ولی خیلی درسته ، زیرکی های خاص خودشون رو دارند وخیلی میشه ازشون یاد گرفت ولی اصولا چیزی که من یاد میگرفتم در اینده برای عملی کردنشون وژدانم اجازه نمیداد حداقل به گروه خونی من نمیخورد،حالا نمیدونم این از سادگی من بود و لا غیر ولی میدونم از این زرنگ کاری ها ،دروغ بازی ها و چاپلوسی های احمقانه که حداقل در ایران ما خوب جواب میده خوشم نمییاد نه ادم اینکارها نیستم و نه میتونم مثل خیلی ها تظاهر به خوب بودن کنم و خم و راست بشم. </p> <p># ادمها باعقل و فکرشون به دوست داشتنی ها و خواستنی هاشون میرسند در این سنی که هستم باید بیشتر کتاب بخونم و عملی کنم . </p> <p>#بین پرستیژ کاری و ارامش خودم قبلا ها پرستیژ و ارزش رو انتخاب میکردم ولی حالا هیچ چیزی رو فدای ارامش خودم نمیکنم. </p> <p>#ما ادمها طوری زندگی میکنیم که انگار اصلا خدایی وجود نداره، بیشتر روزها شاهد این بودم که چند ادم سرشناس و مشهوری که در ظاهر فوق العاده ادعای مذهبی بودن و درستکار بودن داشتند چه طور با همین ادعاهاشون و خداخدا گفتناشون پول مردم رو میچاپیدند و در اخر به اسم استاد و غیره صدا میشدند.شروع کارم یکیشون برگشت بهم گفت سعی کن همیشه رضای خدا رو در نظر بگیری و از این حرف های شعارگونه که فقط برای خودشون کافیه ؛ خدا رو شکر زودتر بیرون اومدم هر چند چند نفر شون سرزنشم کردند و طوری صحبت کردند که انگار من با وجود اونها کمی شناخته شده بودم در حالی که از شروع کارم و پیدا کردنش که حاصل لطف خدا و تلاش و پشتکار خودم بود تا اندکی پیشرفت و رشد که بازم حاصل مشورت با ادمهای دوراندیش اطرافم بود هر چند کنار این افراد قرار گرفتن برام خوب بود و تجربیات خوبی برام داشت . </p> <p># هیچ کاری بهتر از این نیست که مسئول و رئیست خودت باشی بدونی باید چیکار کنی و طبق راه و روش خودت که حداقل وژدانت راحته زندگی کنی . </p> <p><br> </p> text/html 2018-08-10T20:24:00+01:00 maryamramezani000.mihanblog.com مریم رمضانی بامرام ترینها:)) http://maryamramezani000.mihanblog.com/post/104 <p>دوستان خوب نعمت هستند به خصوص زمانی که ناراحتی و از خودت راضی نیستی یا اونقدراوضاع زندگی رو بر خودت سخت میگیری، کسانی هستند که خوب خوب میشناسنت، ناراحتی تو براشون خیلی مهمه و همه جوره و در همه ی شرایط میتونی روشون حساب ویژه باز کنی، تعدادشون خیلی کمه ولی هم وجود اونها برات عزیز و ارجمند هست و هم وجود خودت ، نکات مثبت رو بهت یاد اوری میکنند و کمکت میکنند که به ضعف ها و نکاتی که بهشون بی توجه بودی اگاه تر بشی و در مسیر بهتر بودن و بهتر زیستن تلاش کنی .مرسی دوستان خوبم. text/html 2018-08-03T17:42:00+01:00 maryamramezani000.mihanblog.com مریم رمضانی دل نوشته http://maryamramezani000.mihanblog.com/post/101 <p>به خودم میگم ادمها رو چطور میشه شناخت،هر چی فکر میکنم به جواب قانع کننده ای برای خودم نمیرسم :( این روزا فکر،استرس، خستگی جز ثابتی از زندگیم شده و من با مشکلات بیشتر حیران تر میشم . </p> <p>#امشب هم یکی از این شب هاست خستگی و دل مشغولی ها ، ولی بازم عکس بچه ها و نی نی های خوشگله که خنده رو لبام مییاره همینطوری از ته دل میخندم text/html 2018-07-31T15:35:00+01:00 maryamramezani000.mihanblog.com مریم رمضانی دچار حس تردیدم http://maryamramezani000.mihanblog.com/post/99 <p>به توانایی های خودم شک ندارم، اما بعضی حرف ها رو که میشنوم و یا اوضاع افراد تحصیل کرده این مملکت رو میبینم بیشتر شک میکنم، اینکه امکانش هست اینجا؛ در این کشور که حرف اول فقط پارتی بازیهست و بعضی استعداد ها و توانایی ها ارزش دارند به ایده ال های مورد نظرم برسم یا نه؟ بعضی از دوستانم در حال اماده کردن کارها و مدارک مورد نظر برای مهاجرت هستند و هم زمان با هم برای اماده بودن برای ازمون ایلس اقدام کردیم و عده ای هم مهاجرت کردند و از انجایی که بین خویشاوندان هم چند ماهی هست تب مهاجرت و رفتن به کشورهای اروپایی رواج پیدا کرده بیشتر شک میکنم وقتی حرف هاشون رو میشنوم ولی ترجیحم اینه که حداقل مهارت ها و کارهای لازم رو انجام بدم و خودم رو اماده کنم، شاید روزی منم سعی کنم هر طور شده رفتن رو بر ماندن در چنین کشوری ترجیح بدم، بدون اینکه وابستگی و محبت خانوادم رو نسبت به خودم در نظر بگیریم و فقط برای حال خوب خودم و لذت از زندگی فرار رو بر قرار ترجیح بدم. </p> text/html 2018-07-29T10:06:00+01:00 maryamramezani000.mihanblog.com مریم رمضانی حس های دوست داشتنی http://maryamramezani000.mihanblog.com/post/97 <p>میدونی، بعضی ادمها با اینکه نمیشناسی و ندیدیشون ولی احساست میگه حس های شبیه به هم دارین؛ خب ، این دلیلش چیه خودم هم نمیدونم. هم چنین ممکنه ادم هایی کنار ت قرار بگیرند که حسها و درونت رو درک کنند بدون اینکه حرفی بزنی ، یا کم تر شناختی از تو داشته باشند. ممکنه با کوچک ترین نگاه احساس کنی حرف بعضی ادمها رو میتونی درک کنی و انگار سالهاست با این ادمها زندگی کردی. این ادمها فارغ از جنسیت برای من لذت بخشند . میبینی بعضی وقت ها حست به بعضی افراد خیلی خوبه و بعضی ها انگار نچسبند به دلت نمیشینند، بی دلیل ها، یا حتی کوچک ترین منطقی برای خودت پیدا کنی . به هر حال حرف دل خودت هم مهمه :-)سعی میکنم بیشتر حواسم به ادمهای اطرافم باشه، ببینمشون و درکشون کنم ، صبر کردن و مهارت های مهمی مثل گوش دادن رو بیشتر در خودم تقویت کنم و بیشتر یاد بگیرمم و راه خودم رو واضح تر کنم . </p> text/html 2018-06-10T09:59:00+01:00 maryamramezani000.mihanblog.com مریم رمضانی خوش قلبی + ساده لوحی=حماقت ؟؟؟ http://maryamramezani000.mihanblog.com/post/65 <p>امروز چنددقیقه ای که برای وب گردی و فضای مجازی در نظر گرفته بودم به طور اتفاقی یکی از پست های دکتر حلت رو دیدم که محتواش چنین چیزی بود، ادمهای ساده بوی ناب ادمیت میدهند. نظرات رو که خوندم همه از فریب این افراد صحبت کردند یا اینکه دنبال راه حلی برای این مشکل بودند یا تجربهاشون روگفته بودند چیزی که به ذهنم رسید: </p> <p>خوش قلبی اگر با ساده لوحی همراه باشه میشه نادانی، در شکل های مختلفی هم میتونه خودش رو نشون بده از رابطه باادمها ، اینکه همه ی افراد رو خوب ببینی بدون اینکه کمی حواست به خودت و اطرافت باشه, از دنیا و اتفاقاتش بی خبر باشی اینجا امکان سو استفاده زیاده و خیلی سریع فریب میخوری. فکر میکنم یک قسمتی از این نوشتم مشکل داره ولی کدام قسمت رو نمیدونم☺ </p> <p>2-خوش قلبی+سادگی+هوشیاری نسبت به خودت و جهان اطراف وادمهایی که اطرافت رو گرفتند اینم سخته، یعنی تمرین زیادی میخواد و نیاز به تجربه های زیادی هست ولی حداقل خودت رو راضی نگه میداری ،اینکه برای ادمها ارزش قائل باشی و مهربان باشی ولی اولویت اول خودتی و باید برای بهتر شدن خودت تلاش کنی وهم چنین به اندازه لیاقت ادمها بهشون محبت کنی, چون بعضی ها نه لیاقتش رو دارند و نه ظرفیت رو ، ممکنه باعث عذابت بشند(ولی اگر قراره چنین صفتی رو در این جامعه بی روح داشته باشی باید بتونی خیلی ادمها یی که باعث عذابت میشند رو حذف کنی) خب سادگی یعنی اینکه خودم باشم بدون دروغ و ریا و اینکه سعی نکنم خودم و شخصیت ضعیفم رو پشت هزار نقاب مخفی کنم اگر این به همراه هوشیاری نسبت به خودت و به خصوص حرف ها و رفتارت باشه عالی میشه که سکوت در برابر دیگران در اکثر مواقع بهترین راهه اینکه حرف هاشون رو بشنوی و ازشون یاد بگیری ولی بیشتر فقط گوش بدی. </p> <p>خب حالا چطور میشه مورد دوم رو در خودت تقویت کنی مواردی که خودم به ذهنم میرسه: </p> <p>ادمهای اطرافت رو این طور انتخاب کنی وبه رفتاراشون دقت کنی . </p> <p>در حوزه هایی که مربوط به خودته مثل حق و قانونهایی که در اینده به عنوان یک خانم میتونی داشته باشی اطلاعات جمع کنی یعنی وکیل خودت باشی. </p> <p>کتاب های مفید زیادی مطالعه کنی و سعی کنی مطالب مفیدش رو در عمل هم اثبات کنی </p> <p>فیلم های خوب زیادی ببینی با طرز فکرهای مختلف اشنا بشی. </p> <p>فعلا همین ها به ذهنم رسید اگر تجربه و راهنمایی هست خوشحال میشم نظراتتون رو بدونم. </p> <p><br> </p> text/html 2018-06-05T10:06:00+01:00 maryamramezani000.mihanblog.com مریم رمضانی تقدیر http://maryamramezani000.mihanblog.com/post/61 <p>دوستی بهم گفت هر چیزی که سختی بکشی ارزشش رو داره و بیشتر قدرش رو میدونی، اون موقع چیزی نگفتم ولی در گوشه ای از ذهنم ثبت شد که بیشتر در موردش فکر کنم، امروز مطالب دکتری شیری رو مطالعه میکردم تا حدودی جواب سوالم رو پیدا کردم و البته به گذشته خودم هم نگاهی انداختم همین بوده ،سختیها اگر درست باشند ارزش دارند مثلا اگر هدفی رو اگاهانه انتخاب کرده باشی و میدونی انتخابت درسته پس ارزشش روداره ، یا اینکه به فردی خیلی علاقه داری و با عقل و شناخت میدونی که میتونه همسر خوب طبق ملاک ها و معیار های خودت و هم پدر یا مادر خوبی در اینده برای فرزندت باشه اونوقت تحمل سختی ها هم اسون میشه و یقینا ارزش داره، یا اینکه مشکلات و دردهایی که در زندگی مشترک هست و تمام تلاشت اینه که رابطه خودت رو بهبود ببخشی بازم به نظرم ارزش داره، ولی بعضی جنس دردها و رنج ها فقط منجر به فرسوده شدن خودت میشه، مثل ماندن در روابط اشتباه , بعضی ادمها از جنس ما نیستند خب نمیشه که تغییرشون دادبه هر حال همین اطرافیان نقش و تاثیر زیادی در زندگی مادارندپس بهتره حذف بشند و با خیال راحت تر به مسیر زندگی ادامه داد . بعضی وقت ها عادت ها ی نادرستی که در زندگی خودمون داریم و یا داشتیم باعث سختی ها و رنج ها میشند یعنی مسیر ما اشتباه بوده یا متوجه نشدیم یا به حرف و ندای اطرافیان یا حتی خودمون گوش ندادیم پس اونوقت خطاکار اصلی خودمونیم نه دیگران ولی بازم باید سعی کنیم خودمون رو سرزنش نکنیم, تقدیر من زمانی عوض میشه که تغییری در خودم ایجاد کنم این میشه شب قدر من و تو(از این جمله اخر دکتر شیری خوشم اومد و یادداشت کردم).. </p> text/html 2018-06-04T20:50:00+01:00 maryamramezani000.mihanblog.com مریم رمضانی مناجات http://maryamramezani000.mihanblog.com/post/60 <p>به نظرم مییاد زیباترین مناجات انسان با خودش دعا است، با اینکه نگران باشی ولی دلت قرصه از اینکه خدایی که تو رو خلق کرده بهترین ها رو برات میخواد، اصلا به این دنیا اومدی که لطف و مرحمتش رو شامل حالت کنه ولی کمی درد و دلشوره لازمه که فراموشش نکنی .یک عادتی که تازگی ها حال خوبی بهم میده این هست که زمان خیلی کم مثلا در حد پنج دقیقه قبل از خواب با خدا یا امام رضا حرف بزنم و فقط سلامتی خانوادم و دور بودن از بلاها رو از خدا خواستارم ،کاری به حالت روحانی و عارفانه بودنش ندارم ولی از درون انرژی میگیرم همین برای من به اندازه کافی لذت بخشه . </p> text/html 2018-05-28T21:05:00+01:00 maryamramezani000.mihanblog.com مریم رمضانی دل نوشته http://maryamramezani000.mihanblog.com/post/59 <p>امشب دلم خواست بازم برای پدرم بنویسم, بعضی وقت ها غرور زیادم اجازه نمیده همیشه به پدرم بگم چه قدر دوستت دارم و همیشه وجودت برام ارامش بخش بوده, هر چند که با ابراز احساسات و این حرف ها اصلامشکلی ندارم و راحت حرفام رو میزنم ولی نمیدونم چی باعت میشه, شاید اینکه بزرگ شدی دختر ,قد کشیدی ,هیچ وقت نخواستم از این دخترای لوس بابایی باشم که اگر یک روز پدرم نباشه نتونم از خودم دفاع کنم و یا نتونم از خانوادم با تمام وجود حمایت کنم هرچند پدرم هیچ وقت این رو نخواسته و خیلی هم در این موارد سخت گیر بوده, اینکه همون اول فرصت تجربه های زیادی به من و برادرم داد ولی همیشه کنارمون بود و حرف هاش رو به مامیزد ولی بازم نتیجه کارام دست خودمون بودامشب با اینکه اصلا حالش خوب نبودو لی اصلا حال بدش رو بهم منتقل نکرد باز همون خنده و همون پدری که حرف دخترش رو با تمام وجود میشنوه بدون اینکه قضاوتی بشم و یا سوال و درخواستی باشه و یا خبری از محدودیت باشه همون انرژی های خوب همون تکیه گاه محکم و مهربون اینکه تا وقتی وجودش در قلبم هست هیچ ترسی وجودم رو نمیگیره, هیچ ترسی, و حتی با یادش تمام وجودم رو ارامش میگیره با وجود همین پدر نازنینم هست که میتونم تا حد زیادی خودم باشم و برای بهتر بودن تلاش کنم. امشب به خودم گفتم مریمی چرا تو اینقدر باید پدرت رو در ذهنت مرور کنی چون پدرم قهرمان من بوده و من باید پاسدار نام قهرمان زندگیم باشم. </p>